IMGallery - Nysa Galeria Zdjęć Dawnej i Współczesnej Nysy
Wybierz Kategorię
Wpisz słowo
Kilka słów o galerii
Naszym celem jest stworzenie największego, ogólnodostępnego zbioru historycznych zdjęć oraz grafik dotyczących Nysy. Przyłącz się do Nas już teraz!
_____________________________
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami REGULAMINU galerii !!!
Reklama
Reklama
Kontakt
E-mail: 18arx07@gmail.com

Wszelkie pytania i uwagi proszę przesyłać na powyższy adres e-mailowy.
Ralf.
Informacje
Odwiedziny: 544286
Kategorii: 19
Albumów: 171
Zdjęć: 5237
Użytkowników online: 1
GZIP: Włączone
Regulamin
Regulamin korzystania z serwisu Galeria.Forum.Nysa.PL1.Postanowienia ogólne


1.1 Galeria jest serwisem służącym poszerzaniu zbiorów ikonograficznych związanych z miastem Nysa.

1.2 Zakres tematyczny galerii doprecyzowują poszczególne kategorie i albumy.

1.3 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania plików w odpowiednich kategoriach i albumach.

1.4 Zastrzega się możliwość zmiany, dodania lub usunięcia poszczególnych kategorii i albumów, a także rozszerzenia tematyki, o której mowa w punkcie 1.2.Wymagania


2.1 Nie należy zamieszczać zdjęć sprzecznych z postanowieniami punktu 1.

2.2 Nie należy zamieszczać kilku zdjęć zawartych w jednym pliku.

2.3 Nie należy umieszczać zdjęć opatrzonych jakimkolwiek podpisem, badź innym oznaczeniem graficznym.


3.Szczególne zasady odnoszące się do kategorii "Nysa współcześnie"


3.1 Na użytkowników nałożony zostaje obowiązek szczególnej dbałości o materiały umieszczane w kategorii "Nysa współcześnie".

3.2 W szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęć:
- o relatywnie słabej jakości,
- przebarwionych,
- nieostrych,
- poddanych retuszowi zmieniającemu dokumentalną wartość obrazu.

3.3 Zdjęcia umieszczane w kategorii "Nysa współcześnie" powinny wykazywać się ciekawą i oryginalną perspektywą oraz odmiennością od zdjęć uprzednio umieszczonych w galerii. W szczególności pożądane jest umieszczanie zdjęć wykonanych z miejsc niedostępnych dla ogółu.


4.Zarząd serwisem i postanowienia końcowe


4.1 Zarząd galerią sprawuje administrator, która posiada prawo ingerencji w zawartość serwisu, włączając w to możliwość usuwania materiałów sprzecznych z niniejszym regulaminem.

4.2 Każdy, kto powołuje się na naruszenie przysługujących mu praw autorskich, powinien niezwłocznie wystąpić z żądaniem usunięcia naruszających takie prawa materiałów.

4.3 Redakcja galerii nie ponosi odpowiedzialności za publikowane materiały.

4.4 Redakcja galerii zastrzega prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.

4.5 Postanowienia regulaminu obowiązują użytkowników od chwili jego ogłoszenia.


*

Powered by IMGallery © Dariusz Niemiec
Forum.Nysa.PL